İletişim Formu Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Makro Boya ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. (“Makro Boya”) tarafından hazırlanmıştır.

İletişim formunda paylaşacağınız Ad soyad, firma bilginiz, e-posta ve telefon numarasından oluşan kişisel verileriniz Makro Boya tarafından işlenecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Ve Hukuki Sebep

Makro Boya’ya iletişim formunda belirtilen bilgiler KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;

KVKK’nın 5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

Konu talebinize bağlı olarak, ilettiğiniz mesajların değerlendirilmesi, taleplerinizin karşılanması, talebinizin sonuçlandırılması, ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgi taleplerinizin karşılanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibi ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı ve Saklama Süresi

Makro Boya kişisel verilerinizi konu talebinize bağlı olarak sorun çözümlerinde anlaşma yapılan firmalara, talep edilmesi halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatlar gereği aktarılabilecektir. Verileriniz 1 yıl süreyle saklanacak olup, 1 yıl sonunda ilk periyodik imha da silinecek veya yok edilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Aydınlı Mah. İstanbul Anadolu Yakası Org. San. Bölg. 9 .Sk No: 4 Tepeören-Tuzla / İstanbul yazılı olarak veya kimliğinizi teyit edebileceğimiz elektronik posta üzerinden kvkk@makroboya.com e-posta adresine iletebilirsiniz.